1. Algemeen

  Als Nationaal Instituut voor Dataverzameling maken we deel uit van het internationale bureau TNS. We spitsen ons toe op het verzamelen van gegevens. 2. Statuut

  Wij werken samen met freelance medewerkers die onder het zelfstandige statuut (in hoofd- of bijberoep) kunnen werken. 3. Werken als face-to-face interviewer

  Werken in je eigen streek 4. Werken als telefonisch interviewer

  Werken van thuis uit
De presentatie van de interviewer, zijn beleefdheid en zijn respect voor de regels, zijn essentieel zodat het kwaliteitsimago van NID op een positieve manier doorgegeven wordt.